II Rzeczpospolita na maturze z historii

Formowanie się państwa polskiego (lokalne ośrodki władzy i rząd centralny), kształtowanie się granic Rzeczpospolitej, ustrój państwa (konstytucje), społeczeństwo (struktura narodowościowa, społeczna, zawodowa), gospodarka (problemy gospodarcze, koniunktura, kryzys, walka z kryzysem, życie polityczne (demokracja, przewrót majowy, rządy sanacji, opozycja antysanacyjna), polityka zagraniczna.