Gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. na maturze z historii