Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym na maturze z historii