Reformy Kościoła i wyprawy krzyżowe na maturze

zakon rycerski

Które z cech nie dotyczy opisu zakonu rycerskiego powstałego w Królestwie Jerozolimskim?

A podlegały państwu
B podlegały wyłącznie papieżowi
C opieka nad pielgrzymami
D obrona miejsc świętych