Reformy Kościoła i wyprawy krzyżowe na maturze

zakon rycerski

Które z cech nie dotyczy opisu zakonu rycerskiego powstałego w Królestwie Jerozolimskim?

A obrona miejsc świętych
B opieka nad pielgrzymami
C podlegały wyłącznie papieżowi
D podlegały państwu