Przemiany cywilizacyjne II poł. XX w. na maturze

Wynalazki

Kiedy powstaje pierwsza elektrownia atomowa?

A 1954
B 1965
C 1975
D 1953