Przemiany cywilizacyjne II poł. XX w. na maturze

Wynalazki

Kiedy powstaje pierwsza elektrownia atomowa?

A 1965
B 1975
C 1954
D 1953