Państwa europejskie i Kościół w póżnym średniowieczu XIV i XV w. na maturze

wojna stuletnia-2

Do przyczyn dynastycznych tzw. wojny stuletniej należy wygaśnięcie głównej linii dynastii ...

A Burbonów
B Robertyngów
C Walezjuszy
D Kapetyngów