Państwa europejskie i Kościół w póżnym średniowieczu XIV i XV w. na maturze

wojna stuletnia-2

Do przyczyn dynastycznych tzw. wojny stuletniej należy wygaśnięcie głównej linii dynastii ...

A Kapetyngów
B Burbonów
C Robertyngów
D Walezjuszy