Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym na maturze

Postać ze zdjęcia

Jak nazywa się postać ze zdjęcia.

A Zauditu
B Wiktor Emanuel III
C Ras Makonnen
D Haile Selassie I