Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym na maturze

Postać ze zdjęcia

Jak nazywa się postać ze zdjęcia.

A Wiktor Emanuel III
B Zauditu
C Haile Selassie I
D Ras Makonnen