Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym na maturze

Postać ze zdjęcia

Jak nazywa się postać ze zdjęcia.

A Haile Selassie I
B Zauditu
C Wiktor Emanuel III
D Ras Makonnen