Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym na maturze

Postać ze zdjęcia

Jak nazywa się postać ze zdjęcia.

A Wiktor Emanuel III
B Zauditu
C Ras Makonnen
D Haile Selassie I