Żródła historyczne na maturze

nauki pomocnicze historii

Czym zajmuje sie Paleografia?

A badaniem rozwoju pisma w procesie historycznym
B badaniem rozwoju druku
C badaniem rozwoju książki
D badaniem kartek