Żródła historyczne na maturze

nauki pomocnicze historii

Czym zajmuje sie Paleografia?

A badaniem rozwoju książki
B badaniem rozwoju pisma w procesie historycznym
C badaniem kartek
D badaniem rozwoju druku