Przemiany cywilizacyjne II poł. XX w. na maturze

Muzyka

W tym okresie w muzyce dominował jeden zespół znany chyba wszystkim. Zdjęcie z załącznika przedstawia

A Led Zeppelin
B The Beatles
C Pink Floyd
D The Animals