Przemiany cywilizacyjne II poł. XX w. na maturze

Muzyka

W tym okresie w muzyce dominował jeden zespół znany chyba wszystkim. Zdjęcie z załącznika przedstawia

A The Beatles
B The Animals
C Led Zeppelin
D Pink Floyd