Żródła historyczne na maturze

Kronikarz - zdjęcie

Średniowiecznym źródłem historycznym są m.in. kroniki. Zdjęcie przedstawia jednego z najwybitniejszych kronikarzy. Jest to:

A Joachim Lelewel
B Stanisław Herbst
C Gall Anonim
D Wincenty Kadłubek