Żródła historyczne na maturze

Kronikarz - zdjęcie

Średniowiecznym źródłem historycznym są m.in. kroniki. Zdjęcie przedstawia jednego z najwybitniejszych kronikarzy. Jest to:

A Stanisław Herbst
B Gall Anonim
C Wincenty Kadłubek
D Joachim Lelewel