Żródła historyczne na maturze

Koncepcja

Koncepcję "Wieków średnich" jako epoki wprowadził do historiografii w XV wieku

A Ferdynand Blondus
B Wincenty Blondyn
C Teodor Blondus
D Konstanty Blondys