Żródła historyczne na maturze

Koncepcja

Koncepcję "Wieków średnich" jako epoki wprowadził do historiografii w XV wieku

A Teodor Blondus
B Wincenty Blondyn
C Ferdynand Blondus
D Konstanty Blondys