Żródła historyczne na maturze

Koncepcja

Koncepcję "Wieków średnich" jako epoki wprowadził do historiografii w XV wieku

A Konstanty Blondys
B Wincenty Blondyn
C Teodor Blondus
D Ferdynand Blondus