Cywilizacje Indii i Chin na maturze

Indus

Kiedy nastąpił upadek pierwszej cywilizacji Indusu?

A 1500 r przed Chrystusem
B 2500 r przed Chrystusem
C w 476r
D 4000 r przed Chrystusem