Przemiany cywilizacyjne w I poł. XX w. na maturze

Bakterie gruźlicy i cholery

Bakterie gruźlicy i cholery odkrył

A WillhelmRoentyn
B Louis Pasteur
C Robert Koch
D Karol Eberth