Przemiany cywilizacyjne w I poł. XX w. na maturze

Bakterie gruźlicy i cholery

Bakterie gruźlicy i cholery odkrył

A Louis Pasteur
B Karol Eberth
C WillhelmRoentyn
D Robert Koch