Przemiany cywilizacyjne w I poł. XX w. na maturze

Bakterie gruźlicy i cholery

Bakterie gruźlicy i cholery odkrył

A Karol Eberth
B WillhelmRoentyn
C Louis Pasteur
D Robert Koch