Przemiany cywilizacyjne w I poł. XX w. na maturze

Alfed Nobel

Innym wybitnym chemikiem i przemysłowcem był Alfred Nobel, który wymyślił

A nagrodę Nobla
B dynamit
C rad i polon
D bombę atomową