Przemiany cywilizacyjne w I poł. XX w. na maturze

Alfed Nobel

Innym wybitnym chemikiem i przemysłowcem był Alfred Nobel, który wymyślił

A nagrodę Nobla
B bombę atomową
C dynamit
D rad i polon