Przemiany cywilizacyjne w I poł. XX w. na maturze

Alfed Nobel

Innym wybitnym chemikiem i przemysłowcem był Alfred Nobel, który wymyślił

A bombę atomową
B rad i polon
C nagrodę Nobla
D dynamit