źródła wiedzy geograficznej na maturze z geografii

Źródła wiedzy geograficznej możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich zaliczamy:obserwacje, pomiar, monitoring, wywiad, ankietę, zdjęcia lotnicze i satelitarne. Do pośrednich zaliczamy: literaturę geograficzną, internet, gps, materiały audiowizualne, rysunki, fotografie, modele oraz metody statystyczne.