typy wsi na maturze z geografii

W Polsce możemy wyróżnić 6 typów wsi: 1.OKOLNICA-jest to najstarszy typ wsi ze zwartą zabudową o charakterze obronnym.Do wsi prowadził jeden wjazd. 2.OWALNICA-niewielka wieś ze zwartą zabudową wokół wokół owalnego placu, na którym najczęściej znajdował się staw lub studnia.Występuje na:N. Wielkopolskiej, W. Śląskiej i Poj. Pomorskim. 3.ŁAŃCUCHÓWKA-charakteryzuje ją luźna zabudowa po obu stronach drogi. 4.ULICÓWKA- zwarta zabudowa rozmieszczona po obu stronach jednej drogi. 5.WIELODROŻNICA-zabudowa rozmieszczona po obu stronach wielu dróg. 6.RZĘ