Lista pytań dla zagadnienia: rozmieszczenie surowców energetycznych na świecie