Lista pytań dla zagadnienia: gospodarka leśna na swiecie i w Polsce