dzieje Ziemi na maturze

Znajomość tablicy stratygraficznej

Pierwsze ssaki powstały pod koniec którego z wymienionych okresów?

A czwartorzęd
B trias
C sylur
D kreda