dzieje Ziemi na maturze

Znajomość tablicy stratygraficznej

Pierwsze ssaki powstały pod koniec którego z wymienionych okresów?

A sylur
B trias
C kreda
D czwartorzęd