dzieje Ziemi na maturze

Znajomość tablicy stratygraficznej

W której erze i okresie miał miejsce rozpad Pangei na Laurazję i Gondwanę?

A kenozoik---->jura
B -
C A. mezozoik---->jura
D mezozoik---->trias