dzieje Ziemi na maturze

Znajomość tablicy stratygraficznej

W której erze i okresie miał miejsce rozpad Pangei na Laurazję i Gondwanę?

A mezozoik---->trias
B -
C kenozoik---->jura
D A. mezozoik---->jura