szata roślinna Polski na maturze

zbiorowiska leśne

Jaki jest procent występowania zbiorowisk leśnych w Polsce?

A ok. 58 procent
B ok. 8 procent
C ok. 48 procent
D ok. 28 procent