cyrkulacja powietrza atmosferycznego na maturze

wymiana ciepła w atmosferze

jaki ruch ciepłego powietrza przedstawia obrazek:

A konwersję
B konwekcję
C turbulencję
D adwekcję