cyrkulacja powietrza atmosferycznego na maturze

wymiana ciepła w atmosferze

jaki ruch ciepłego powietrza przedstawia obrazek:

A adwekcję
B konwersję
C konwekcję
D turbulencję