typy gospodarki rolnej na maturze

w jakim typie rolnictwa

stosowanie jest płodozmianu

A rynkowe
B tradycyjne
C ----
D pierwotne