przemiany w przemyśle Polski po 1989r. na maturze

Upadek przemysłu

Która z gałęzi przemysłu odczuła najmocniej transformację ustrojową na początku lat 90. XX wieku w Polsce?

A przemysł precyzyjny
B przemysł metalowy
C przemysł elektromaszynowy
D przemysł skórzany