cechy ukształtowania powierzchni Polski na maturze

ukształtowanie Polski

Ponad 91% powierzchni Polski jest terenem...

A górskim
B nizinnym
C wyżynnym
D mierzejowym