cechy ukształtowania powierzchni Polski na maturze

ukształtowanie Polski

Ponad 91% powierzchni Polski jest terenem...

A nizinnym
B wyżynnym
C górskim
D mierzejowym