dzieje Ziemi na maturze

Skały i minerały

Dopasuj surowiec mineralny, do okresu, w którym powstał i do jednostki geologicznej, na obszarze której powstał: 1) siarka A) perm I) Monoklina Przedsudecka 2) ropa naftowa B) prekambr II) Wyniesienie Mazursko-Suwalskie 3) rudy miedzi C) karbon III) Karpaty Zewnętrzne 4) rudy żelaza D) trzeciorzęd IV) Zapadlisko Przedkarpackie

A 1DIV, 2DIII, 3AI, 4BII
B 1BI, 2CII, 3DIII, 4AIV
C 1DII, 2AI, 3BIV, 4CIII
D 1AIV, 2AIII, 3BII, 4AI