dzieje Ziemi na maturze

Skały i minerały

Do krain geograficznych dobierz skały, których wychodnie występują na ich obszarze 1) Tatry Zachodnie A) piasek 2) Niecka Nidziańska B) granit 3) Pojezierze Pomorskie C) wapień 4) Karkonosze D) gips

A 1B, 2C, 3A, 4D
B 1C, 2D, 3A, 4B
C 1B, 2D, 3C, 4A
D 1D, 2C, 3A, 4B