procesy przemian politycznych i gospodarczych w Europie w końcu XX wieku na maturze

Sektory gospodarki

Co obejmuje sektor III w strukturze gospodarki?

A usługi
B leśnictwo
C rybołówstwo
D rolnictwo