rzeźbotwórcza działalność morza na maturze

rzeźbotwórcza działalność morza (2)

obrazek przedstawia schemat budowy:

A mierzei
B laguny
C atolu
D wyspy