rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce na maturze

Rzepak

Wskaż region, w którym nie uprawia się rzepaku:

A Kujawy
B Nizina Śląska
C Nizina Mazowiecka
D Przedgórze Sudeckie