rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce na maturze

Rzepak

Wskaż region, w którym nie uprawia się rzepaku:

A Przedgórze Sudeckie
B Nizina Śląska
C Kujawy
D Nizina Mazowiecka