szata roślinna Polski na maturze

,PODAJ TYP LASU

TOPOLA WIERZBA

A GRĄD
B ŁĘG
C ---------
D OLS