procesy dekolonizacji na świecie na maturze

Pierwsza faza dekolonizacji

Pierwsza faza dekolonizacji miała miejsce w wieku XX w latach...

A 60
B 40
C 70
D 30