procesy dekolonizacji na świecie na maturze

Pierwsza faza dekolonizacji

Pierwsza faza dekolonizacji miała miejsce w wieku XX w latach...

A 70
B 30
C 40
D 60