zmiany bilansu energetycznego świata na przestrzeni lat na maturze

paliwo umowne-3

Przeliczenie paliwa umownego według równoważnika węgla dotyczy węgla...

A brykietu
B kamiennego
C brunatnego
D koksu