rozmieszczenie ludności na swiecie i w Polsce na maturze

Nazwa państwa

Państwo, które znajduje się na zdjęciu satelitarnym, to:

A Irlandia
B Dania
C Islandia
D Wlk. Brytania