szata roślinna Polski na maturze

największy park narodowy

Jaki jest największy park narodowy w Polsce?

A Poleski
B Białowieski
C Tatrzański
D Biebrzański