szata roślinna Polski na maturze

największy park narodowy

Jaki jest największy park narodowy w Polsce?

A Białowieski
B Biebrzański
C Poleski
D Tatrzański