metody przedstawiania zjawisk na mapie na maturze

Metoda izolinii

Linie jednakowych dat występowania zjawiska to:

A izochrony
B izohipsy
C izopory
D izotachy