metody przedstawiania zjawisk na mapie na maturze

Metoda izolinii

Linie jednakowych dat występowania zjawiska to:

A izotachy
B izochrony
C izopory
D izohipsy