metody przedstawiania zjawisk na mapie na maturze

Metoda izolinii

Linie jednakowych dat występowania zjawiska to:

A izohipsy
B izopory
C izotachy
D izochrony