metody przedstawiania zjawisk na mapie na maturze

Metoda izolinii

Linie jednakowych dat występowania zjawiska to:

A izopory
B izotachy
C izochrony
D izohipsy