czytanie map synoptycznych na maturze

Mapa synoptyczna

Mapa synoptyczna jest mapą przedstawiającą obecny stan pogodowy na ....

A jednym kontynencie
B mniejszym obszarze
C -
D większym obszarze