procesy dekolonizacji na świecie na maturze

lawinowa dekolonizacja-2

W wyniku lawinowej dekolonizacji w Afryce powstało...

A 39 państw
B 29 państw
C 59 państw
D 49 państw