procesy dekolonizacji na świecie na maturze

lawinowa dekolonizacja

W którym roku nastąpił lawinowy przebieg dekolonizacji?

A 1955
B 1950
C 1960
D 1965