procesy dekolonizacji na świecie na maturze

lawinowa dekolonizacja

W którym roku nastąpił lawinowy przebieg dekolonizacji?

A 1960
B 1950
C 1965
D 1955