szata roślinna Polski na maturze

lasy w Polsce.

Jakie lasy przewyższają w północno -wschodniej części Polski?

A iglaste
B stepowe
C liściaste
D mieszane