gospodarka leśna na swiecie i w Polsce na maturze

Lasy w Polsce

Ile procent powierzchni Polski zajmują obecnie lasy?

A ok. 31,2 %
B ok. 28,7 %
C ok. 25,9 %
D ok. 27 %