klimaty astrefowe i lokalne na maturze

klimat monsunowy

Gdzie występuje najwięcej klimat monsunowy?

A północne i zachodnie wybrzeża Azji
B południowe i wschodnie wybrzeża Azji
C północne i wschodnie wybrzeża Azji
D południowe i zachodnie wybrzeża Azji