rozwój zrównoważony na maturze

instytucje.

Jakie instytucje nie biorą udziału w głoszeniu haseł koncepcji zrównoważonego rozwoju?

A Parlament Europejski
B UNEP
C Komisja Europejska
D NAFTA