gospodarka leśna na swiecie i w Polsce na maturze

Gospodarka leśna na świecie

Wskaż poprawne stwierdzenie:

A Pozyskanie drewna w Ameryce Północnej jest poniżej przyrostu masy drzewnej
B Pozyskanie drewna w krajach rozwijających się jest poniżej przyrostu masy drzewnej
C Pozyskanie drewna w Europie jest poniżej przyrostu masy drzewnej
D Pozyskanie drewna w Japonii i Korei Południowej jest poniżej przyrostu masy drzewnej