rozwój zrównoważony na maturze

główne składowe

Do głównych składowych rozwoju zrównoważonego nie zalicza się...

A człowieka
B ekonomii
C zwierząt
D środowiska