energetyka konwencjonalna i alternatywna na maturze

gaz lupkowy

Jaką metodą pozyskiwany jest gaz łupkowy?

A głębinową
B wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
C szczelinowania-hydraulicznego
D odkrywkową