czytanie map synoptycznych na maturze

front stacjonarny.

Jakim kolorem na mapie synoptycznej jest oznaczony front stacjonarny?

A czerwonym i zielonym
B czerwonym i niebieskim
C żółtym i niebieskim
D czarnym i zielonym