procesy dekolonizacji na świecie na maturze

Dekolonizacja

Dekolonizacja miała duży wpływ na wygląd mapy...

A geologicznej
B politycznej
C fizycznej
D hydrograficznej