procesy dekolonizacji na świecie na maturze

Dekolonizacja

Dekolonizacja miała duży wpływ na wygląd mapy...

A hydrograficznej
B politycznej
C geologicznej
D fizycznej