cechy map na maturze

Cechy mapy

Który z podpunktów nie opisuje zjawiska generalizacji?

A pominięcie szczegółów mniej ważnych
B uproszczenie przebiegu linii
C zastąpienie znaków powierzchniowych punktowymi
D zmniejszenie czytelności mapy