cechy map na maturze

Cechy mapy

Który z podpunktów nie opisuje zjawiska generalizacji?

A uproszczenie przebiegu linii
B pominięcie szczegółów mniej ważnych
C zmniejszenie czytelności mapy
D zastąpienie znaków powierzchniowych punktowymi