gospodarka leśna na swiecie i w Polsce na maturze

Ameryka Południowa

W Ameryce Południowej Lasy zajmują % powierzchni lądu Ile % ?

A 10%
B 65%
C 15%
D 40%