gospodarka leśna na swiecie i w Polsce na maturze

Ameryka Południowa

W Ameryce Południowej Lasy zajmują % powierzchni lądu Ile % ?

A 65%
B 15%
C 40%
D 10%